La Cabra Blanca de Rasquera

La Cabra Blanca de Rasquera, o Cabra Blanca tal com és coneguda entre els pastors, és la única raça autòctona de cabres de Catalunya i es localitza a les comarques conegudes com les Terres de l'Ebre (Ribera d'Ebre, Baix Camp, Terra Alta i Baix Ebre). Rasquera i Tivissa són les dos poblacions on, tradicionalment, s'han concentrat el major número de caps. A les Serres de Cardó-Rasquera i Tivissa-Vandellòs ens podem trobar, aproximadament, el 65% del cens total de la raça.

El cens actual de Cabres Blanques no arriba als 6000 exemplars, considerant-la una raça en perill d'extinció. la època de màxima esplendor va ser la dècada dels 50, quant el seu cens sobrepassava els 30.000 exemplars. La baixa rendibilitat de les explotacions i les polítiques de reforestació impulsades pel ministeri als anys 60, van ser les principals causes de la disminució dels cens.

Els exemplars de Cabra Blanca són de proporcions mitjanes. Els bocs (els mascles) solen pesar de 65 a 70 kg (amb una alçada mitjana a la creu de 77cm) i les cabres (les femelles) de 55 a 60 kg (amb una alçada mitjana a la creu de 72cm).

Tal com diu el seu nom, les Cabres Blanques, es caracteritzen per tenir un pelatge on predomina el color blanc, tot i que, actualment, la capa majoritària és la blanca plaxada de negre (amb taques negres). tot i això, el seu nom prové dels orígens d'aquesta raça, quan tots els exemplars eren completament blancs. Actualment, ens podem trobar una gran varietat de capes, on, a més de les ja esmentades, també podem destacar les capes tricolor (blanc, negre i marró), les pardes (marró i blanc),...

Tot i la importància dels colors de les capes en els exemplars de Cabra Blanca, els dos trets més identificatius d'aquesta raça són les orelles i les banyes. Les orelles de les Cabres Blanques es caracteritzen per ser grans, caigudes i dirigides cap endavant (orelles trencades, tal com les anomenen els pastors). Les banyes son grans, fortes i amb una gran varietat de formes, destancant les del tirabuixó, les rectes i les cargolades (amb una o dos voltes).

L'orientació productiva d'aquesta raça és la producció de cabrits de llet, amb un pes viu de 7 a 10 kg que assoleixen entre els 30 i 45 dies d'edat, amb un guany mig diari (GMD) de 113 gr, i un rendiment canal d'aproximadament el 55%.

Les cabres s'exploten en règim extensiu, aprofitant les pastures de les serres, relaitzant una gran tasca desbrossadora dels boscos, sent molt útils per la prevenció dels incendis forestals. S'ha de destacar la gran rusticitat d'aquest animals, que l'ha permès adaptar-se a les Serres per on pastura i aconseguir en elles la seva alimentació.

Informació extreta de l'article penjat a la web de l'Ajuntament de Rasquera