ACTUALITAT


En els darrers anys el nostre municipi ha patit una elevada recurrència d’incendis forestals, havent cremat el 17% del territori (dades de 2010). En les àrees no cremades s’observa una acumulació de biomassa alta, i el combustible disponible per a un possible incendi és molt abundant.

Aquest fet, juntament amb la climatologia que afecta la zona (èpoques eixutes estivals i períodes de sequera per la tramuntana), fa que tinguem un ecosistema forestal, deixat i empobrit. Aquest problema però no afecta només la nostra zona, sinó el conjunt de Catalunya, que ja arriba a tenir un 70 % del territori de massa forestal.

Als boscos del nostre territori no hi pastura cap ramader de forma sistemàtica.

 Estat dels boscos abans de les pastures

                                                                             Estat de la majoria dels boscos del nostre entorn