GESTIÓ PASTORAL INTEGRADA"La integració de la ramaderia extensiva en la millora de la gestió forestal per a la prevenció d'incendis"


PASTURABOSC està format per un petit ramat de Cabra Blanca de Rasquera i Ovella Ripollesa (ambdues autòctones) que pretén complementar la gestió forestal tot integrant-hi la ramaderia extensiva per tal de disminuir la càrrega de combustible dels boscos per ajudar-los en la seva preservació i en la prevenció de grans incendis forestals.

El projecte que duem a terme pretén complementar la gestió forestal tot integrant-hi la ramaderia extensiva per tal de disminuir la càrrega de combustible sense posar en perill el rendiment forestal futur. A més, compatibilitza aquest objectiu amb la preservació i millora dels hàbitats d’espècies singulars o d’especial importància en la conservació de la biodiversitat i en la funcionalitat dels ecosistemes.

Aquesta iniciativa es desenvolupa al terme al municipi de Vilopriu, a la zona de Gaüses, però el que pretenem és estendre la nostra idea a altres municipis que creguin que les pastures són una mesura eficient, econòmica i ecològica en la preservació dels boscos i en la prevenció d'incendis forestals. 

Per altra banda, i com a complement a aquesta tasca, el que fem és convertir la biomassa sobrant dels nostres boscos, amb un alt risc d'incendis, en carn de primera qualitat i totalment natural.